ZONA CLIENTES
Newsletters
Ediciones Obelisco


Nota de prensa

Novedades Editoriales

01/06/2008 | Pack de So (Autor: Redacción)

Després de tres dècadas de gestació, la fantàstica conclusió de la sèrie de Crónicas de la Tierra reuneix el pasta i el present per oferir una visió radical del futur. Fa 30 anys Sitchin es va qüestionar les idees oficials sobre l’origen de la Terra i de l’home. En una sèrie de provocador llibres va oferir una nova teoria radical basada en indiscutibles proves documentals, sobre l’existència d’ uns essers extraterrestres, els anunnaki, que van arribar a la Terra fa varis mil.lenis per a plantar la llavor genètica de l’humanitat. L’ autor, Zecharia Sitchin, es va educar a Palestina on va adquirir una profunda coneixença de l’hebreu modern i clàssic, les llegues semítiques i europees, l’Antic Testamemt i la història i l’arqueologia de ‘Orient Pròxim. Va estudiar a la London School of Economics and Political Science i es va llicenciar a la Universitat de Londres on es va especialitzar en història econòmica. Durant anys va ser un dels principals periodistas i editors d’Israel, actualment resideix a N.Y. És un dels pocs erudits que llegeixen i entenen el sumeri. A la sèrie de Cronicas de la Tierra, aborda la hist`ria i la prehistòria de la Tierra i de l’home basant-se en la informació i els textos gravats en tabletes de ganf per les antigues civilitzacions de l’ Orient Pròxim.